Collection: Hatsukokoro Single Bevel

6 products
 • Hatsukokoro HAP40 Mirror Polished Yanagiba 300/330 mm
  Hatsukokoro HAP40 Mirror Polished Yanagiba 300/330 mm
  Regular price
  $509.95
  Sale price
  $509.95
 • Hatsukukuro Blue 2 Kurouchi Yanagiba 240/ 270/300/330 mm, by Myojin Riki
  Hatsukukuro Blue 2 Kurouchi Yanagiba 240/ 270/300/330 mm, by Myojin Riki
  Regular price
  $219.00
  Sale price
  $219.00
 • Hatsukokor Blue 2 Kurouchi Kiritsuke Yanagiba 240/ 270/300/330 mm, by Myojin Riki
  Hatsukokor Blue 2 Kurouchi Kiritsuke Yanagiba 240/ 270/300/330 mm, by Myojin Riki
  Regular price
  $229.00
  Sale price
  $229.00
 • Hatsukokoro (初心) White 2 Honesuki Boning Knife 150mm by Myojin
  Hatsukokoro (初心) White 2 Honesuki Boning Knife 150mm by Myojin
  Regular price
  Sold out
  Sale price
  $149.00
 • Myojin Blue 2 Kurouchi Single-Bevel K-Tip Gyuto 210mm/ 240mm
  Myojin Blue 2 Kurouchi Single-Bevel K-Tip Gyuto 210mm/ 240mm
  Regular price
  Sold out
  Sale price
  $275.00
 • Myojin Blue 2 Kurouchi Single-Bevel Gyuto 210mm/ 240mm
  Myojin Blue 2 Kurouchi Single-Bevel Gyuto 210mm/ 240mm
  Regular price
  Sold out
  Sale price
  $255.00